• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Chương trình VIBE nhằm hỗ trợ các liên kết giáo dục giữa Việt Nam và Ireland

Chương trình VIBE nhằm hỗ trợ các liên kết giáo dục giữa Việt Nam và Ireland

Chương trình VIBE mời các trường đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng nghề của Việt Nam nộp đề xuất dự án cho vòng tài trợ năm 2019.

Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam Ireland (VIBE) là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển của Ireland (IDEAS) nhằm hỗ trợ các liên kết giáo dục giữa Việt Nam và Ireland.

Các lĩnh vực ưu tiên cho năm 2019:
– Nông nghiệp, An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
– Môi trường và Biến đổi khí hậu
– Phát triển doanh nghiệp và Đổi mới
– Công nghệ thông tin và Phân tích dữ liệu

? Hạn nhận hồ sơ: 12:00 thứ Sáu ngày 14/6/2019
? Hướng dẫn và mẫu hồ sơ: bit.ly/EOINewsnEvents