• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Giao lưu với Tổng lãnh sự Mỹ

Giao lưu với Tổng lãnh sự Mỹ

Ngày 11/9/2019, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ có chuyến thăm và làm việc tại trường ĐHQT, trong đó có nội dung giới thiệu về chương trình trao đổi sinh viên và các học bổng sau đại học của Hoa Kỳ, cũng như cung cấp thông tin về thị thực du học Hoa Kỳ (Poster đính kèm). Theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt, thời gian và địa điểm diễn ra chương trình trên như sau:

Thời gian: 10:00 – 11:30 ngày 11/9/2019
Địa điểm: Giảng đường A2.104

US Info Sept. 11th