• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Buổi giới thiệu chương trình UPSHIFT mùa 5 – chủ đề “Hành động vì môi trường”

Buổi giới thiệu chương trình UPSHIFT mùa 5 – chủ đề “Hành động vì môi trường”

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ xin giới thiệu thông tin về Buổi giới thiệu chương trình UPSHIFT mùa 5 – chủ đề “Hành động vì Môi trường”. Chương trình do UNICEF phối hợp với SIHUB (thuộc Sở KH&CN TPHCM) tổ chức.

Thời gian: 9h00 – 11h30 ngày 11/09/2019 (Thứ Tư)

Địa điểm: Phòng A1.402, trường ĐH Quốc tế

Thành phần phía đối tác: Đại diện UNICEF, đại diện SIHUB

Thành phần đề xuất phía IU: sinh viên và CB-GV quan tâm

– Mục tiêu/Kết quả đầu ra:

 • Truyền cảm hứng cho các bạn thanh thiếu niên tham gia chương trình, khuyến khích tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ. 
 • Phát triển kỹ năng giúp thanh thiếu niên xác định được các vấn đề trong cuộc sống và trong cộng đồng, trình bày các vấn đề này cũng như định hình các nguyên nhân tạo ra vấn đề.
 • Giới thiệu Chương trình UPSHIFT mùa 5, giúp các bạn thanh thiếu niên hiểu về chương trình, chủ đề chương trình, các hỗ trợ dành cho các dự án tham gia chương trình (hỗ trợ xác định vấn đề, tìm kiếm ý tưởng, hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, cơ hội nhận tài trợ triển khai ý tưởng và các cơ hội kết nối với các chuyên gia trong lãnh vực hoạt động vì thanh thiếu niên, khủng hoảng khí hậu, các anh chị trong alumni…). Giúp các bạn thanh thiếu niên hiểu về cách thức đăng ký ý tưởng, cách thực hiện hồ sơ.

– Lịch trình dự kiến:

Thời gian Nội dung
8h30 – 9h00 Đón khách

 • Ghi danh người tham dự
9h00 – 9h05 Giới thiệu phát biểu từ phía đối tác

Giới thiệu về Ban tổ chức, mục đích chương trình

9h05 – 9h10 Khởi động

 • Trò chơi nhằm khuấy động không khí
9h10 – 9h30 Giới thiệu về Chương trình UPSHIFT
9h30 – 9h40 Q&A
9h40 – 10h50 Hoạt động phát triển kỹ năng:

 1. Cây vấn đề
 2. Bản đồ các bên liên quan (optional)
10h50 – 11h15 Hướng dẫn đăng ký

 • Giới thiệu cách thức thực hiện hồ sơ
 • Cách thức đăng ký, liên hệ hỗ trợ