• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Thông báo tuyển dụng từ công ty NUTRECO INTERNATIONAL VIỆT NAM

Căn cứ theo nhu cầu sản xuất phát triển kinh doanh của Công ty NUTRECO INTERNATIONAL, Việt Nam, công ty có nhu cầu tuyển dụng như sau:

STT VỊ TRÍ NGÀY PV online LINK ĐĂNG KÝ
1 Đại diện Kỹ thuật và Thương mại 5/1/2022 https://forms.gle/nDHf13k46U2hgPkw5
2 Sinh viên thực tập (Khoa Thủy sản)

Chi tiết xin vui lòng xem trong thông báo đính kèm:

TB tuyen dung-Nutreco International