• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại Trung tâm các vị trí cụ thể như sau: 01 Nghiên cứu viên; 02 Kỹ sư; 01 Chuyên viên.
– Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2022.
– Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Bộ phận Tổ Chức Hành chính Quản trị – Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học, số 131 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Quận 5, TP. HCM. Điện thoại liên hệ: 028 38531058 (số nội bộ: 110) hoặc hồ sơ nộp qua bưu điện.
* Lưu ý: Các trường hợp không đạt yêu cầu, Trung tâm không hoàn trả hồ sơ.
Thông tin chi tiết tại: https://ump.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao/tuyen-dung-nhan-su-lam-viec-tai-trung-tam-kiem-chuan-chat-luong-xet-nghiem-y-hoc/4676