• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
Tuyển dụng – Công ty Ajinomoto Việt Nam

Tuyển dụng – Công ty Ajinomoto Việt Nam

Hiện tại, Công ty Ajinomoto Việt Nam đang tuyển dụng các vị trí dành cho các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học như sau:

  • Kỹ sư Lên men & Kỹ sư Tinh chế
  • Kỹ sư Chế biến thực phẩm
  • Kỹ sư Vận hành
  • Chuyên viên Truyền thông dinh dưỡng và sức khỏe
  • Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
  • Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng sản phẩm

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

1. Kỹ sư Lên men & Kỹ sư Tinh chế

Ajinomoto VN_TBTD_Kỹ sư lên men & Kỹ sư tinh chế

2. Kỹ sư Chế biến thực phẩm

Ajinomoto VN_TBTD_Kỹ sư chế biến thực phẩm

3. Kỹ sư Vận hành

Ajinomoto VN_TBTD_Kỹ sư vận hành

4. Chuyên viên Truyền thông dinh dưỡng và sức khỏe

Ajinomoto VN_TBTD_Chuyên viên Truyền thông dinh dưỡng và sức khỏe

5. Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

Ajinomoto VN_TBTD_Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

6. Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng sản phẩm

Ajinomoto VN_TBTD_Nhân viên Nghiên cứu & Phát triển ứng dụng sản phẩm