• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cơ hội Học bổng
Chương trình Nghiên cứu Mùa hè lần thứ 10 tại Khoa Y Sinh và Khoa học Môi trường, ĐH Tsukuba

Chương trình Nghiên cứu Mùa hè lần thứ 10 tại Khoa Y Sinh và Khoa học Môi trường, ĐH Tsukuba

Thời gian: Từ ngày 16 – 26/7/2019
Điều kiện:
– SV Đại học chuyên ngành liên quan từ năm 2 trở đi hoặc SV đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ;

– Điểm GPA: >3.0 (trên thang điểm 4.0), >7.5 (trên thang điểm 10)

Link apply chương trình sẽ mở từ ngày 1 – 14/04/2019 (giờ Nhật Bản)

Để biết thêm thông tin về chương trình, quý đơn vị vui lòng tham khảo tại đường link:
http://www.global.tsukuba.ac.jp/summer/summer-research hoặc liên hệ email: summerresearch@md.tsukuba.ac.jp