• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tuyển sinh năm học 2021

Tuyển sinh năm học 2021

Thông tin chung 2021

Ngành Công nghệ Sinh học

Chỉ tiêu dự kiến: 210

Mã ngành: 7420201

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Chỉ tiêu dự kiến: 105

Mã ngành: 7540101

Ngành Hóa học (Hóa sinh)

Chỉ tiêu dự kiến: 60

Mã ngành: 7440112

Hotline tư vấn: 0981675615 - 0777027079

Ngành Kỹ thuật Hóa học

Chỉ tiêu dự kiến: 40

Mã ngành: 7520301

Các chương trình liên kết

hội Du học Vương quốc Anh

4 chương trình liên kết

3 chuyên ngành đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND