• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Tuyển sinh đại học

Thông tin chung

Ngành Công nghệ Sinh học

Chỉ tiêu dự kiến: 180

Mã ngành: 7420201

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Chỉ tiêu dự kiến: 80

Mã ngành: 7540101

Ngành Hóa học (Hóa sinh)

Chỉ tiêu dự kiến: 60

Mã ngành: 7440112

Các chương trình liên kết

hội Du học Vương quốc Anh

4 chương trình liên kết

3 chuyên ngành đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND