• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cơ hội Học bổng
Trợ giảng Bộ môn CNTP đạt Học bổng VLIR-UOS

Trợ giảng Bộ môn CNTP đạt Học bổng VLIR-UOS

Xin chúc mừng Ms. Nguyễn Hà Mỹ Duyên, cựu sinh viên IU FT K14 và hiện đang làm Trợ giảng bộ môn, đã xuất sắc nhận học bổng VLIR-UOS cho chương trình Thạc sĩ ngành CNTP (IUPFOOD) tại trường Gent University & KU Leuven, Bỉ.
Chúc Mỹ Duyên sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi du học tại nước bạn!!