• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Thông Báo Về Việc Quy Định Chuẩn Tiếng Anh Của Sinh Viên Trình Độ Đại Học Trường Đại Học Quốc Tế

Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên như sau:

 1. Trường Đại học Quốc tế sử dụng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT làm cơ sở tham chiếu.
 2. Chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp tối thiểu đối với trình độ đại học: bậc 4/6, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
 3. Văn bằng, chứng chỉ được sử dụng để đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ gồm 6 loại với mức điểm cụ thể như sau:
KNLNNVN IELTS TOEFL TOEIC (4 kỹ năng) Cambridge Exam BEC BULATS
Bậc 4

(CEFR B2)

5.5 61 iBT 600 First FCE Busines Vantage 60

Thời hạn công nhận: tính đến thời điểm nộp để xét đạt chuẩn trình độ, chứng chỉ vẫn còn hiệu lực (2 năm).

 1. Lộ trình thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ:
 • Sinh viên xét tốt nghiệp sau ngày 01/10/2020 phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như mục 2 thông báo này. Sinh viên cần nộp chứng chỉ trước thời điểm xét tốt nghiệp 1 tháng.
 • Từ năm học 2021-2022 trở đi, sinh viên khi đăng ký luận văn tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ như mục 2 thông báo này. Sinh viên cần nộp chứng chỉ trước thời gian đăng ký môn học 2 tháng.
 • Sinh viên khóa 2020 trở về sau phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như mục 2 thông báo này để được bắt đầu học chương trình cơ sở ngành.
 1. Nhà trường áp dụng chương trình tiếng Anh tăng cường của trường Đại học West of England (UWE) bao gồm 4 trình độ IE0, IE1, IE2, IE3 cho tất cả các sinh viên chưa đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như mục 2 thông báo này.
 • Chương trình này áp dụng từ khóa 2021 trở đi.
 • Sinh viên phải đạt trình độ trước mới được học trình độ tiếp theo.
 • Sinh viên phải đạt trình độ IE3 hoặc đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như mục 2 thông báo này để được bắt đầu học môn cơ sở ngành.

Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng./.