• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

TIN TỨC

TIN TỨC

Học bổng AmCham 2019

Học bổng AmCham 2019

Khoa Công nghệ Sinh học trân trọng giới thiệu chương trình học bổng AmCham 2019 với nội dung như sau: 1 Số lượng học bổng […]