• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

TIN TỨC

TIN TỨC

TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Chăn nuôi Tafa Viet đang tuyển dụng vị trí Tổ trưởng nhà máy phân vi sinh làm việc tại nhà máy ở […]

%d bloggers like this: