• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
Thông tin về Ngày hội việc làm năm 2023 của Thành phố Yokohama, Nhật Bản

Thông tin về Ngày hội việc làm năm 2023 của Thành phố Yokohama, Nhật Bản

Thông tin Ngày hội việc làm năm 2023 của Thành phố Yokohama, Nhật Bản. Sự kiện dành cho sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành, có quan tâm đến các cơ hội việc làm tại TP. Yokohama, Nhật Bản. Thông tin chương trình như sau:

Thông tin chi tiết và danh sách các công ty Nhật Bản tham gia ngày hội, vui lòng xem tại đường link: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/eisaku/kokusai/kokusai/zaigai/profession/jobfair2023.html
Tags :