• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP SINH VIÊN BỔ SUNG CHỨNG CHỈ ĐỂ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các sinh viên tốt nghiệp năm học 2021-2022 như sau:
– Để hỗ trợ sinh viên được xét và tốt nghiệp trong năm học 2021-2022, Nhà trường gia hạn thời gian bổ sung các loại chứng chỉ đến hết ngày 03/11/2022.
– Đây là đợt bổ sung cuối cùng, những sinh viên bổ sung chứng chỉ sau ngày 03/11/2022 sẽ được xét tốt nghiệp vào năm học 2022-2023.
– Những vấn đề về chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo Đại học. Những vấn đề về bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và Sinh hoạt Công dân, sinh viên liên hệ phòng Công tác Sinh viên.
Trường Đại học Quốc tế thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện./.