• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cha, con và khoa học

Cha, con và khoa học

Hiện nay, Nguyễn Phương Thảo  (Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM) được xem là một chuyên gia hàng đầu về công nghệ sinh […]