• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Quy chế Đào tạo Sau đại học

Các Quy chế Đại học Quốc gia TPHCM

Các Quy chế, Quy định, Thông báo của Trường Đại học Quốc tế

Tải các quy chế bằng cách click vào quy chế mà mình muốn sử dụng: