• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
V/v tổ chức học tập bổ sung SHCD cuối khóa dành cho sinh viên chuẩn bị ra trường

V/v tổ chức học tập bổ sung SHCD cuối khóa dành cho sinh viên chuẩn bị ra trường

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp vào cuối tháng 9/2020, phòng Công tác Sinh viên sẽ tổ chức chương trình bổ sung SHCD cuối khóa của khóa 2016 cùng với chương trình SHCD giữa khóa của khóa 2018, 2019.

Phương án tổ chức tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (SHCD GK) năm học 2020-2021 dự kiến sẽ diễn ra vào thời gian, địa điểm như sau:

  • Thời gian dự kiến: 12,13/9/2020.
  • Địa điểm: hội trường Trần Chí Đáo – ĐHQG TP.HCM.
  • Hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Sinh viên vui lòng đăng ký trước ngày 05/9/2020 tại link sau: http://iuoss.com/SHCD_GK_2020-2021 .