• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình liên kết

Các chương trình ngành Công nghệ Sinh học đào tạo liên kết

Chương trình (2+2)

Ngành liên kết

 • Chuyên ngành Biological Sciences

Điều kiện chuyển tiếp

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5

Thời điểm chuyển tiếp

 • Tháng 9 hằng năm

Học phí và sinh hoạt phí

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 386 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 277 triệu đồng/năm

Chương trình (4+0)

Ngành liên kết

 • Chuyên ngành Biomedical Sciences

Học phí

 • Học phí tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm

Chương trình (2+2)

Cơ sở tại Vương quốc Anh

Cơ sở tại Malaysia

Ngành liên kết

 • Công nghệ Sinh học
  • Chuyên ngành Biotechnology
  • Chuyên ngành Nutrition Science

Điều kiện chuyển tiếp

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 60
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Thời điểm chuyển tiếp

 • Tháng 9 hằng năm

Học phí và sinh hoạt phí

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 504~648 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 277 triệu đồng/năm

Ngành liên kết

 • Công nghệ Sinh học
  • Chuyên ngành Biotechnology
  • Chuyên ngành Nutrition Science

Điều kiện chuyển tiếp

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 60
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Thời điểm chuyển tiếp

 • Tháng 9 hằng năm

Học phí và sinh hoạt phí

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 257~314 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 90 triệu đồng/năm

Chương trình (2+2)

Cơ sở tại Vương quốc Anh

Ngành liên kết

 • Công nghệ Thực phẩm
  • Chuyên ngành Khoa học Thực phẩm

Điều kiện chuyển tiếp

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 60
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Thời điểm chuyển tiếp

 • Tháng 9 hằng năm

Học phí và sinh hoạt phí

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 504~648 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 277 triệu đồng/năm