• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình sau Đại học

Các ngành đào tạo sau đại học

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Yêu cầu học thuật:

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành: Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Công nghệ sau thu hoạch, Sinh học ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học

Có học lực ở bậc Đại học từ loại khá trở lên hoặc có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này (hồ sơ kèm thư giới thiệu của giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc giấy xác nhận của cơ quan hoặc bản sao hợp đồng làm việc).

Đối tượng tuyển sinh:

Nhóm đối tượng Số tín chỉ tốt nghiệp ở bậc Đại học Thời gian đào tạo chính thức
Nhóm đối tượng 1 ≥ 135 tín chỉ ≥ 1,5 năm
Nhóm đối tượng 2 ≥ 120 tín chỉ 2 năm

* Sinh viên tốt nghiệp các chương trình có yếu tố nước ngoài ở bậc đại học (người nước ngoài, du học sinh, sinh viên các chương trình liên kết, bằng đôi) được tính vào nhóm đối tượng 1.

** Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Sinh học trường ĐH Quốc Tế có tổng số tín chỉ dưới 135 tín chỉ được tính vào nhóm đối tượng 1 sau khi học bổ sung môn Developmental Biology của chương trình đại học.

Yêu cầu tiếng Anh:

Trình độ tiếng Anh đầu vào: IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 35 hoặc tương đương. Hoặc tham gia thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH của nhà trường.

Thi tuyển:

Thí sinh sẽ thi môn Tổng hợp, Phỏng vấn và tiếng Anh

 • Môn Tổng hợp (bao gồm các nội dung cơ bản về Hóa học thực phẩm và Hóa sinh).
  • Đề thi sẽ được soạn thảo ở 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Thí sinh được quyền lựa chọn một trong hai ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh để làm bài (chỉ được chọn một ngôn ngữ thống nhất trong toàn bộ bài thi.)
 • Phỏng vấn chuyên môn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.
 • Tiếng Anh: Nộp chứng nhận IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 35 hoặc thi theo đề thi của ĐHQT.

Việc tổ chức hội đồng tuyển sinh, ra đề, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả được thực hiện theo quy chế của Đại học Quốc gia TPHCM.

Thí sinh trúng tuyển phải đạt tất cả các môn thi từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Việc xét trúng tuyển sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo từng năm và căn cứ theo tổng số điểm thi của các môn cơ sở, cơ bản của từng thí sinh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học

Thông tin đang chờ cập nhật

Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Yêu cầu học thuật:

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành: Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Hóa học, Công nghệ sinh học, Sinh học, Y, Dược, Nông lâm, Thủy sản.

Đối tượng tuyển sinh:

Nhóm đối tượng Ngành tốt nghiệp Đại học Số tín chỉ tốt nghiệp ở bậc Đại học Thời gian đào tạo chính thức
Nhóm đối tượng 1  Công nghệ Thực phẩm ≥ 135 tín chỉ ≥ 1,5 năm
 

Nhóm đối tượng 2

 Công nghệ Thực phẩm  ≥ 120 tín chỉ và < 135 tín chỉ  

2 năm

 Các ngành được xét tuyển khác ≥ 135 tín chỉ

* Sinh viên tốt nghiệp các chương trình có yếu tố nước ngoài ở bậc đại học (người nước ngoài, du học sinh, sinh viên các chương trình liên kết, bằng đôi) được tính vào nhóm đối tượng 1.

Yêu cầu tiếng Anh:

Trình độ tiếng Anh đầu vào: IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 35 hoặc tương đương. Hoặc tham gia thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH của nhà trường.

Thi tuyển:

Thí sinh sẽ thi môn Tổng hợp, Phỏng vấn và tiếng Anh

 • Môn Tổng hợp (bao gồm các nội dung cơ bản về Hóa học thực phẩm và Hóa sinh).
  • Đề thi sẽ được soạn thảo ở 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Thí sinh được quyền lựa chọn một trong hai ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh để làm bài (chỉ được chọn một ngôn ngữ thống nhất trong toàn bộ bài thi.)
 • Phỏng vấn chuyên môn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.
 • Tiếng Anh: Nộp chứng nhận IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 35 hoặc thi theo đề thi của ĐHQT.

Việc tổ chức hội đồng tuyển sinh, ra đề, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả được thực hiện theo quy chế của Đại học Quốc gia TPHCM.

Thí sinh trúng tuyển phải đạt tất cả các môn thi từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Việc xét trúng tuyển sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo từng năm và căn cứ theo tổng số điểm thi của các môn cơ sở, cơ bản của từng thí sinh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.