• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Khoa Công nghệ Sinh học chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

?????
Chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống! ?