• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cơ hội Học bổng
Thông Tin Học Bổng Nghiên Cứu NUS Fellows Programme tại Đại Học Quốc Gia Singapore

Thông Tin Học Bổng Nghiên Cứu NUS Fellows Programme tại Đại Học Quốc Gia Singapore

Khoa CNSH xin gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Chương trình Học bổng Nghiên cứu NUS Fellows Programme tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin như sau:

- Giá trị Học bổng: tối đa 2,000 SGD/tháng (chỗ ở, sinh hoạt phí);

- Thời gian: Từ 06 đến 12 tháng;

- Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Đối với ứng viên tự do có quan tâm đến chương trình: Nộp hồ sơ trực tiếp tại TT DV SVQT (Phòng A2.604) trước ngày 15/06/2019;
  • Đối với Cán bộ giảng viên/Nghiên cứu sinh đang làm việc tại Khoa/Bộ môn: Cần có công văn đề cử từ Khoa/Bộ môn đính kèm Hồ sơ đăng ký và gửi về TT DV SVQT (Phòng A2.604) trước ngày 15/06/2019;

Thông tin khác liên quan đến chương trình vui lòng tham khảo tại link: http://www.nus.edu.sg/research/funding-opportunities/NUS-fellows-programme-southeast-asia