• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức nổi bật
Nhóm Sinh Viên Ngành CNTP Xuất Sắc Giành Giải Cao Trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học 2022

Nhóm Sinh Viên Ngành CNTP Xuất Sắc Giành Giải Cao Trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học 2022

Xin chúc mừng nhóm sinh viên IU FT đạt giải BA của Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2022 với đề tài “PRODUCTION OF SOLUBLE INSTANT TEA FROM CASHEW APPLES (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) EXTRACT BY SPRAY DRYING TECHNIQUE.”
Thành viên nhóm:
1. Châu Minh Thuận – FT K19
2. Chu Bảo Khuê – FT K19
3. Nguyễn Hải Vân – FT K19
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 trường Đại học Quốc tế (SVNCKH ĐHQT) là hoạt động thường niên từ năm 2020 nhằm bồi dưỡng và phát hiện các tài năng, biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Hoạt động khoa học và công nghệ, Đổi mới và sáng tạo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ trong trường ĐHQT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các công bố quốc tế, các kết quả trong quá trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ góp phần quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực.
Ngoài ra, các bạn sinh viên IUFT cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Cùng nhìn lại khoảnh khắc các bạn sinh viên tham gia hội nghị nhé!