• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
NGÀY HỘI CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG  TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BS – MS)

NGÀY HỘI CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BS – MS)

NGÀY HỘI CHƯƠNG TRÌNH SONG NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BS – MS)

 

Ngày 09/03/2023, tại sảnh A2, trường Đại học Quốc tế sẽ tổ chức “Ngày hội chương trình song ngành và chương trình liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ thạc sĩ (BS – MS)”. Sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn chương trình song ngành và chương trình liên thông để tối ưu hóa thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

 

Đây là một chương trình mang đến nhiều thông tin có giá trị cho sinh viên về các chương trình song ngành và chương trình liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ thạc sĩ (BS – MS) với nhiều lợi ích như chi phí học tập hợp lý, tiết kiệm lên đến 40 triệu / toàn bộ khóa học, lĩnh vực học tập được mở rộng, thời gian học tập được rút gọn, cơ hội làm việc đa ngành nghề. 

 

Thông tin chương trình:

+ Thời gian: 9h20 Ngày 09/3/2023

+ Địa điểm: A2.104 Trường Đại học Quốc tế