• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Biên bản ghi nhớ
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Khoa CNSH và Đại học Yamanashi – Nhật Bản

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Khoa CNSH và Đại học Yamanashi – Nhật Bản

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Khoa Công nghệ Sinh học – ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (BT-IU) đã có buổi ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Đại học Yamanashi – Nhật Bản.

Đại học Yamanashi được thành lập vào năm 1949 tại thành phố Kifu, với các chuyên ngành đào tạo mang tính rộng mở, cung cấp chương trình đào tạo và nghiên cứu đa ngành đa dạng. Đa phần các chuyên ngành đào tạo tạo trường đều tập trung về hướng khoa học, bao gồm sinh học, môi trường, y dược và các ngành khác.
[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2F10.8.52.216%2Fbt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FMoU-with-Uni-of-Yamanashi.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]