• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Biên bản ghi nhớ
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Khoa CNSH và Học viện Khoa học và Công nghệ Gwangju – Hàn Quốc

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Khoa CNSH và Học viện Khoa học và Công nghệ Gwangju – Hàn Quốc

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Khoa Công nghệ Sinh học - ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (BT-IU) đã có buổi ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Học viện Khoa học và Công nghệ Gwangju - Hàn Quốc (GIST).

GIST là cơ sở đào tạo cấp đại học, chuyên ngành nghiên cứu khoa học, được thành lập vào tháng 8 năm 1993 và đóng tại TP. Gwangju, Hàn Quốc. GIST được đánh giá là một trong những trường trong top 100 trường đại học đào tạo ngành Kỹ sư và Công nghệ trong niên khóa 2014-2015. Hơn thế nữa, tổng số bài nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí khoa học trên số lượng cán bộ của GIST cũng rất cao, đứng thứ nhì thế giới trong niên khóa 2016-2017. Những thông số trên đã chứng minh chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại GIST, hứa hẹn một mối liên kết thành công và trọn vẹn với BT-IU.