• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
NGHIÊN CỨU
Nhóm nghiên cứu tính toán mô phỏng Khoa CNSH đăng bài trên tạp chí “Environmental Science & Technology”

Nhóm nghiên cứu tính toán mô phỏng Khoa CNSH đăng bài trên tạp chí “Environmental Science & Technology”

Nghiên cứu với tiêu đề “New Mechanistic Insights into Atmospheric Oxidation of Aniline Initiated by OH Radicals” được đăng trên tạp chí “Environmental Science & Technology” xếp hạng Q1 với chỉ số ảnh hưởng IF = 7.864, và nằm trong top 10 tạp chí thuộc lĩnh vực hóa học môi trường.

Reference:  Mai, T. V.;  Nguyen, T. T.;  Nguyen, H. T.;  Nguyen, T. T.; Huynh, L. K., New Mechanistic Insights into Atmospheric Oxidation of Aniline Initiated by OH Radicals. Environ. Sci. Technol. 2021.

Nhóm nghiên cứu tính toán mô phỏng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Hóa học, Khoa CNSH đã sử dụng các công cụ tính toán hiện đại đã xây dựng thành công cơ chế động học chi tiết cho phản ứng giữa gốc tự do OH và aniline, là 1 trong những hợp chất hữu cơ độc hại trong môi trường khí quyển. Kết quả của nghiên cứu này không những giải quyết được sự bất đồng về động học giữa các nghiên cứu thực nghiệm và tính toán trước đây mà còn đóng góp vào việc đánh giá tác động môi trường và các quan ngại về sức khỏe của aninline trong môi trường khí quyển qua mô hình động học được xây dựng.

Detailed kinetic mechanism of the aniline + OH reaction is computationally reported for a broad range of conditions (T = 200 – 2000 K & P = 0.76 – 7600 Torr), which resolves the disagreement in kinetics between previous calculations and experiments as well as reveals new mechanistic insights for further investigating aniline-related environmental and risk concerns.

Liên kết của bài báo:

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01865