• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức nổi bật
Khoa Công nghệ sinh học trường Đại học Quốc Tế nhận quyền đăng cai hội nghị quốc tế về tế bào gốc vào năm 2023

Khoa Công nghệ sinh học trường Đại học Quốc Tế nhận quyền đăng cai hội nghị quốc tế về tế bào gốc vào năm 2023

Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Hội nghị tế bào gốc Tp. HCM đã khai mạc với chủ đề “tương lai nghiên cứu của tế bào gốc”. PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận, trưởng Khoa CNSH và ông cũng là phó chủ tịch Hội tế Bào gốc Tp. HCM đã được mời báo cáo chính trong phiên toàn thể. Trên 200 giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và nhà quản lý đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, bệnh viện, trung tâm của Tp. Hồ Chí Minh đã tham gia Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng của Hội tế Bào Gốc Tp. HCM đã quyết định và trao quyền tổ chức hội nghị tế bào gốc năm 2023 cho Khoa CNSH, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Thay Mặt Khoa CNSH – trường Đại học Quốc Tế, PGS.TS. Nguyễn văn Thuận đã nhận quyền tổ chức Hội nghị tế bào gốc từ chủ tịch hội, PGS.TS. MD.Trần Công Toại. Khoa CNSH mong rằng năm 2023, sẽ mời được các nhà khoa học tế bào gốc và tái biệt hóa tế bào nổi tiếng trên thế giới cùng tham gia và báo cáo tại hội nghị. Khoa CNSH cũng mong sẽ nhận được nhiều báo cáo từ các nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học trong và ngoài nước.