• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
Đề xuất nội dung hợp tác trong lĩnh vực KH&CN với Belarus

Đề xuất nội dung hợp tác trong lĩnh vực KH&CN với Belarus

Theo tinh thần Thông báo Khẩn của ĐHQG-HCM về việc đề xuất nội dung hợp tác KH&CN với Belarus theo công văn số 1386/ĐHQG-KHCN ngày 6/8/2019 (nhấn vào đây để xem thông tin cụ thể); Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô quan tâm, vui lòng gửi đề xuất ngắn gọn theo biểu mẫu đính kèm, gửi (bản cứng và email) về Phòng QLKH trước 14g, ngày 7/8/2019.
Các lĩnh vực hợp tác với Belarus: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Vật liệu mới, Nông nghiệp Công nghệ cao, Công nghệ và thiết bị quang điện tử     

Chuyên viên liên hệ: Anh Lê Quang Vinh - 3855