• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Nghỉ lớp
QUAN TRỌNG: Thông báo về việc sinh viên khóa 2019 tham dự lễ khai gảng năm học 2019-2020

QUAN TRỌNG: Thông báo về việc sinh viên khóa 2019 tham dự lễ khai gảng năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Đại học kính gửi thông báo số 120 về việc sinh viên khóa 2019 tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Sinh Viên K19 của Khoa CNSH sẽ được nghỉ học sáng ngày 25/9/2019 để tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 của trường Đại học Quốc tế.

Lưu ý: Sinh viên cần mặc trang phục lịch sự theo đúng như yêu cầu trong thông báo sau đây:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2F10.8.52.216%2Fbt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fthong-bao-so-120-le-khai-giang0000.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]