• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Hội Nghị Tế Bào Gốc lần thứ 11 của Hiệp Hội Stem Cell Tp. HCM

Hội Nghị Tế Bào Gốc lần thứ 11 của Hiệp Hội Stem Cell Tp. HCM

Hội tế bào gốc thành phố hồ chí minh sẽ tốt chức hội thảo lần thứ 11 với chủ đề “Xu hướng phát triển tế bào gốc trong tương lai” vào ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại khách sạn Equatorial số 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham dự để tiếp cận những hướng nghiên cứu mới về tế bào gốc cũng như trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng của tế bào gốc trong y học và trong nông nghiệp.

Đăng ký tham dự hội thảo: Tại đây