• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Học viên Cao học Bộ môn Công Nghệ Sinh học, Khoa Công Nghệ Sinh học đạt giải “ Báo cáo viên xuất sắc“ tại “Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023”

Học viên Cao học Bộ môn Công Nghệ Sinh học, Khoa Công Nghệ Sinh học đạt giải “ Báo cáo viên xuất sắc“ tại “Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023”

Học viên cao học và sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công Nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế tham dự hội nghị “Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2023” tại Hà Nội

Vào ngày 6/10/2023,  Viện Công nghệ Sinh học phối hợp với Hội Công nghệ Sinh học, Hội các ngành sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2023 tại Hà Nội thu hút các nhà khoa học từ các viện Nghiên cứu, Trường Đại học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh học.

Hình: Sinh viên và học viên Cao học Khoa CNSH tham dự hội nghị

Nhân dịp này, các bạn Học viên Cao học và Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Công Nghệ Sinh học nộp các bài báo cáo về một số lĩnh vực như tái lập trình tế bào, tế bào gốc từ phôi, tạo phôi nhân bản vô tính động vật,… Các bài báo cáo được đăng dưới dạng báo cáo toàn văn trong kỷ yếu hội nghị và trình bài báo cáo dưới dạng poster.

Trong đó học viên Cao học Huỳnh Nguyễn Loan Anh trình bày báo cáo trong “ Tiểu ban Công nghệ Sinh học Động vật” với đề tài “Characteristic of preimplantation development of biopsied blastomeres derived from different stages and intact embryos in the mouse”.

Hình: Học viên Cao học Huỳnh Nguyễn Loan Anh trình bày báo cáo tại Tiểu ban CNSH Động vật

Trong 9 bài báo cáo thuộc Tiểu ban Công nghệ Sinh học Động vật, bài báo cáo của Học viên Cao học Huỳnh Nguyễn Loan Anh được đánh giá là 1 trong 2 báo cáo viên xuất sắc đạt giải “ Báo cáo viên xuất sắc tại Hội nghị “ do ban Tổ chức hội nghị trao tặng.

Hình: Ban Tổ chức trao giải “báo cáo viên xuất sắc” cho các bài báo cáo tại từng Tiểu ban

Khoa Công nghệ Sinh học xin chúc mừng tất cả các bạn !!!