• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Thông Báo Khẩn Về Việc Học Giáo Dục Quốc Phòng Và Môn Giáo Dục Thể Chất Trong Học Kỳ Hè, Năm Học 2019-2020

1.Về việc học Giáo dục Quốc phòng và An ninh:

Theo thông báo từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐHQG HCM, thời gian học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 10/8/2020, cụ thể như sau:

–       Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020: học online học phần lý thuyết (sẽ có thông báo cụ thể sau);

–        Đúng 7g00 ngày 17/8/2020: tập trung tại Trung tâm GDQP&AN-ĐHQG HCM học thực hành quân sự.

Do có sự thay đổi về thời gian học GDQP, nên tất cả các đăng ký hủy GDQP&AN trong các thông báo trước đây không được xử lý. Sinh viên kiểm tra danh sách học Giáo duc Quốc phòng đến thời điểm hiện tại (xem tại đây).

Nếu sinh viên có mong muốn không học Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong đợt này thì đăng ký theo đường link: https://forms.gle/4FutofFXzPtC9rYy7 để nhà trường lập danh sách gửi qua Trung tâm GDQP&AN. Hạn chót đăng ký trước 15h00, thứ Tư, ngày 5/8/2020.

2.Về việc học môn Giáo dục thể chất:

Sinh viên tất cả các nhóm  học môn Giáo dục thể chất tạm nghỉ từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020.

Nhà trường sẽ hướng dẫn tiếp theo sau.