• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cơ hội Học bổng
Food Technology: Cựu Sinh Viên đạt học bổng toàn phần Tiến sĩ của Hungary

Food Technology: Cựu Sinh Viên đạt học bổng toàn phần Tiến sĩ của Hungary

Xin chúc mừng Ms. Nguyễn Hữu Hương Duyên – cựu SV K13 và đồng thời cũng là cựu học viên cao học chương trình Thạc sĩ (2018-2020) của IUFT – đã xuất sắc nhận được học bổng toàn phần Tiến sĩ ngành Nutrition and Food Science tại University of Debrecen. Đây cũng là học bổng song phương Stipendium Hungaricum danh giá của chính phủ Hungary và chính phủ Việt Nam.

Một số thông tin về nhân vật:

Nguyễn Hữu Hương Duyên là cựu sinh viên khóa 2013 ngành Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM. Sau đó, Hương Duyên nhân học bổng thạc sĩ và tiếp tục học Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Quốc tế. Trong suốt quá trình học thạc sĩ, cô ấy đã không ngừng nghiên cứu và đã có rất nhiều công trình được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Điều này cũng giúp Hương Duyên nhận giải thưởng “Excellent Scientific Publications for Graduate Program, class of 2021”. Sau đó, Hương Duyên làm nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Công bố khoa học:

Nguyen Huu Huong Duyen, Nguyen Vu Hong Ha : Effects of extraction conditions on soluble oxalate content of the germinated paddy rice (Oryza sativa L.). International Journal of Food Science and Nutrition : Published online (May 2021).

Nguyen Huu Huong Duyen, Nguyen Vu Hong Ha : Effects of storage temperature on postharvest physico-chemical attributes of nano-chitosan coated strawberry (Fragaria × ananassa Duch.). Journal of Horticulture and Postharvest Research : Published online (August 2020).

Nguyen Thi Bich Van, Nguyen Huu Huong Duyen, Nguyen Vu Hong Ha : Combination effects of calcium chloride and nano-chitosan on the postharvest quality of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Postharvest Biology and Technology : Published online (April 2020).

Nguyen Huu Huong Duyen, Nguyen Vu Hong Ha : Effects of nano-chitosan and chitosan coating on the quality, polyphenol oxidase activity, malondialdehyde content of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Journal of Horticulture and Postharvest Research 3(1): 11-24 (March 2020).

Nguyen Huu Huong Duyen, Nguyen Vu Hong Ha : Effects of nano-chitosan and chitosan coating on the postharvest quality, polyphenol oxidase activity and malondialdehyde content of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Journal of Horticulture and Postharvest Research : Published online (October 2019).

Duyen, N. H. H. (2018). Effects of storage temperature chitosan and nano-chitosan on postharvest physico-chemical and sensory attributes of strawberry (Fragaria x ananassa Duch) (Doctoral dissertation, International University-HCMC).