• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình học bổng tài trợ sinh hoạt phí Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020

Khoa Công nghệ Sinh học trân trọng thông báo chương trình học bổng tài trợ sinh hoạt phí Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020 của chính phủ Áo cho sinh viên/nghiên cứu sinh Việt Nam thuộc các trường đại học thành viên của mạng lưới ASEA-UNINET bậc Đại học và Sau đại học trong các khối ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Dược và Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Nhân văn, Mỹ thuật. Các khoản được tài trợ có thể bao gồm:
  1. Sinh hoạt phí;
  2. Chi phí chỗ ở, bảo hiểm sức khỏe;
  3. Học phí;
  4. Chi phí đi lại.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại website: https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/
Hạn chót nộp hồ sơ: Hồ sơ vui lòng nộp về TT DV SVQT (A2.604) trước 16:00 ngày 01/4/2020 (thứ tư).