• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Announcement
<span class="dojodigital_toggle_title">TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2023</span>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2023

Sáng nay, 09/9/2023, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc Tế (ĐHQG-HCM) năm 2023 đã quyết định tạo thêm cơ hội cho các bạn thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 và Kết qủa kỳ thi Đánh giá Năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 để xét tuyển bổ sung vào trường ĐHQT. Theo đó, có 11 ngành đào tạo do trường ĐHQT cấp bằng và 13 ngành đào tạo liên kết do đối tác của trường ĐHQT cấp bằng sẽ tuyển bổ sung 535 chỉ tiêu.

 

Thông báo từ website Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM: XEM TẠI ĐÂY

 

I. Xét tuyển kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 (Phương thức 1)

1. Đối tượng xét tuyển:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.
 • Thí sinh không đăng ký XTBS bằng phương thức khác của Trường Đại học Quốc tế.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 • Xét tổng điểm của 03 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký.
 • Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:
Chứng chỉ IELTS Academic Chứng chỉ TOEFL iBT Điểm quy đổi
≥ 6.0 60 – 78 10
5.5 46 – 59 8,5
5.0 35 – 45 7,5
≤ 4.5 Không quy đổi

3. Thông tin ngành xét tuyển:

a) Các ngành đào tạo do trường Đại học (ĐH) Quốc tế cấp bằng:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mức điểm
nhận hồ sơ
Chỉ tiêu
1 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 23 5
2 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D07 20 25
3 7440112 Hóa học (Hóa sinh) A00, B00, B08, D07 19 15
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 19 20
5 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, D07 18 13
6 7460201 Thống kê (Thống kê ứng dụng) A00, A01 18 15
7 7520121 Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn A00, A01, A02, D01 21 8
8 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, B00, B08, D07 22 20
9 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, B00, D01 21 13
10 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 18 15
11 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 18 15

 b) Các ngành đào tạo liên kết (CTLK) với ĐH nước ngoài:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mức điểm
nhận hồ sơ
Chỉ tiêu
1 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) D01, D09, D14, D15 18 8
2 7340101_AU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 10
3 7340101_LU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 3
4 7340101_SY Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) A00, A01, D01, D07 21 8
5 7340101_UH Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 5
6 7340101_UN Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 5
7 7340101_WE Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 5
8 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) A00, A01, D01, D07 18 40
9 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) A00, A01, D01, D07 18 10
10 7540101_UN Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) A00, A01, B00, D07 18 3
11 7520207_SB Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 3
12 7520207_UN Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 3
13 7520207_WE Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) A00, A01, D01, D07 18 5

 

II. Xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức năm 2023 (Phương thức 4)

1. Đối tượng xét tuyển:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả Kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023.
 • Thí sinh không đăng ký XTBS bằng phương thức khác của Trường Đại học Quốc tế.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh đăng ký tối đa 03 nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 • Xét theo kết quả Kỳ thi ĐGNL từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành.

3. Thông tin ngành xét tuyển:

a) Các ngành đào tạo do trường Đại học (ĐH) Quốc tế cấp bằng:

STT Mã ngành Tên ngành Mức điểm
nhận hồ sơ
Chỉ tiêu
1 7340301 Kế toán 760 5
2 7420201 Công nghệ sinh học 700 25
3 7440112 Hóa học (Hóa sinh) 700 15
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 700 20
5 7520320 Kỹ thuật môi trường 620 12
6 7460201 Thống kê (Thống kê ứng dụng) 700 15
7 7520121 Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn 660 7
8 7520212 Kỹ thuật y sinh 700 20
9 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 700 12
10 7580201 Kỹ thuật xây dựng 670 15
11 7580302 Quản lý xây dựng 630 15

 b) Các ngành đào tạo liên kết (CTLK) với ĐH nước ngoài:

STT Mã ngành Tên ngành Mức điểm
nhận hồ sơ
Chỉ tiêu
1 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600 7
2 7340101_AU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (2+2) 600 10
3 7340101_LU Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) 600 2
4 7340101_SY Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) 600 7
5 7340101_UH Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) 600 5
6 7340101_UN Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 600 5
7 7340101_WE Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 600 5
8 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600 40
9 7420201_WE4 Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) 600 10
10 7540101_UN Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 600 2
11 7520207_SB Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) 600 2
12 7520207_UN Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) (2+2) 600 2
13 7520207_WE Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) 600 5

 

III. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

1. Các bước ĐKXT:

– Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang: https://xettuyen.hcmiu.edu.vn/

– Bước 2: In phiếu ĐKXT từ hệ thống đăng ký.

– Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký);

– Bản sao Căn cước công dân;

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL năm 2023 của ĐHQG-HCM (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo diện ở Mục II);

– Bản sao chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT (nếu có).

3. Lệ phí xét tuyển: 20.000 VNĐ/nguyện vọng.

4. Thời gian ĐKXT trực tuyến: từ ngày 09/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

5. Nộp hồ sơ trực tiếp: từ ngày 10/9/2023 đến 16g00 ngày 13/9/2023 tại Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): từ ngày 14/9/2023.

7. Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 16/9/2023.