• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên trường ĐH Quốc tế về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2019-2020 như sau:

 • Điểm được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra từ đầu học kỳ 2 đến hết học kỳ hè của năm học 2019-2020.
 • Điểm rèn luyện của học kỳ này chưa áp dụng cho các sinh viên khóa 2020.
 • Riêng HK này, sinh viên năm 2 trở lên sẽ được nhân đôi điểm rèn luyện hoạt động theo thông báo: http://iuoss.com/2020/06/03/tb-v-v-bo-sung-danh-gia-diem-ren-luyen-hk2-nh2019-2020/
 • Sinh viên năm 2 trở lên xem chi tiết điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU tại https://hcmiu.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-hien-tai/myiu/; xem hướng dẫn cách truy cập: http://.iuoss.com/bps-tut
 • Sinh viên có 07 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình, cụ thể:
  • Trường hợp sai sót, thiếu điểm, Sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm, Câu lạc bộ) để cập nhật.
  • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài trường, Sinh viên nộp trực tuyến tại: http://iuoss.com/cong_diem
  • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa đến hết ngày 04/12/2020.
 • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện trên MyIU, sinh viên liên hệ Trung tâm dịch vụ CNTT O1.312, email : cis@hcmiu.edu.vn, điện thoại: 028.37244270, ext. 3366
 • Các trường hợp đổi Mã sinh viên, các thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ khác vui lòng liên hệ chuyên viên Trần Khai Minh, email : oss@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 028.37244270, ext. 3826.