• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

+ Theo chỉ đạo tại Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của UBND Tp.HCM về tạm ngưng các hoạt động dạy-học trên địa bàn Tp.HCM;

+ Theo Công văn số 692/ĐHQG-VP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19;

+ Theo kết luận của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM tại CV số 716/TB-ĐHQG ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc đồng ý chủ trương để Trường Đại học Quốc tế tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực 2021 theo kế hoạch, nhằm bảo đảm uy tín và cam kết của nhà trường đối với thí sinh và xã hội;

Và để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Trường Đại học Quốc tế thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ thi ĐGNL của trường. Trường Đại học Quốc tế sẽ tổ chức kỳ thi ĐGNL ngay khi các điều kiện an toàn dịch bệnh được bảo đảm. Thời gian thi dự kiến vào nửa cuối tháng 6/2021. Giấy báo dự thi sẽ được gửi đến thí sinh chậm nhất 01 tuần trước ngày thi.

Nhà trường sẽ liên tục cập nhật những thay đổi cũng như thời gian thi đến phụ huynh, thí sinh và các kênh truyền thông.

TB 79

Trân trọng