• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
 • biotech@hcmiu.edu.vn
 • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cơ hội Học bổng
Chương trình học bổng ThS và NCS của DAAD tại các trường ĐH Đông Nam Á

Chương trình học bổng ThS và NCS của DAAD tại các trường ĐH Đông Nam Á

Trung tâm Thông tin DAAD tại TP.HCM xin thông báo về các chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD cho các ngành Thạc Sĩ và Nghiên cứu sinh tại các trường ĐH tại Đông Nam Á theo các chuyên ngành:

 • Agricultural Economics (M.Sc. and PhD)
 • Agricultural Technology (M.Sc. and PhD)
 • Agriculture (M.Sc. and PhD)
 • Agro-industry (M.Sc. and PhD)
 • Animal Science (M.Sc. and PhD)
 • Biological Science (M.Sc. and PhD)
 • Biology (M.Sc. and PhD)
 • Biomedical Sciences (PhD only)
 • Development Communication
 • Economics and Management (M.Sc. and PhD)
 • Engineering (M.Sc. and PhD)
 • Fisheries and Marine Science (M.Sc. and PhD)
 • Food Science and Technology (M.Sc. and PhD)
 • Forest Products and Paper Science (M.Sc. and PhD)
 • Forestry (M.Sc. and PhD)
 • Geography (M.Sc. and PhD)
 • Human Ecology (M.Sc. and PhD)
 • Management of Natural Resources and Environment (M.Sc. and PhD)
 • Mathematics and Science (M.Sc. and PhD)
 • Social and Political Sciences (M.Sc. and PhD)
 • Statistics (M.Sc. and PhD)
 • Tropical medicine (M.Sc. and PhD)
 • Veterinary Medicine (M.Sc. and PhD)

Hạn chót nộp hồ sơ: 1.12.2019

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình và quy trình nộp hồ sơ tại đường link http://bit.ly/DAADApp2019

Tags :