• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Tên ngành Mã số ngành Khoa quản lý ngành
Ngành Đại học Công nghệ Thực phẩm 7540101 Công nghệ sinh học
Ngành Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm 8540101 Công nghệ sinh học

Khung Chương Trình Đào Tạo


Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ năm 2023

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (ít nhất 01 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ, tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng)

Đọc thêm: NHẤN VÀO ĐÂY!

Chương trình Nội dung Khối kiến thức Số tín chỉ
BẬC ĐẠI HỌC  Phần 1 Kiến thức giáo dục đại cương Lý luận chính trị xã hội, Ngoại ngữ 19
Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường – Khoa học xã hội và tổng quan  42
Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng Không tính tích lũy
Phần 2: Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Kiến thức cơ sở ngành * 27
 Kiến thức chuyên ngành *  50
Phần 3: Luận văn tốt nghiệp Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp  12
Tổng cộng 150
ĐHNC NC
 BẬC THẠC SĨ Phần 4: Khối kiến thức thuộc chương trình bậc Thạc sĩ Kiến thức chung (Triết học) 3
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình Thạc sĩ *  30  18
Phần 5: Luận văn tốt nghiệp bậc Thạc sĩ  Luận văn tốt nghiệp  12  24
Tổng cộng 45
Tổng số tín chỉ 195

*Khi sinh viên học, đạt môn học/khối kiến thức trong CTĐT Thạc sĩ, các môn học/khối kiến thức này sẽ được dùng để xét miễn khối kiến thức/môn học đại học  trong CTĐT đại học, xét miễn tối đa 15 tín chỉ.

ĐHNC: Định hướng nghiên cứu

NC: Nghiên cứu

Chương Trình Đào Tạo Chi Tiết