• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
HOẠT ĐỘNG
<span class="dojodigital_toggle_title">CÔNG NGHỆ NHÂN BẢN BÒ VÔ TÍNH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM</span>

CÔNG NGHỆ NHÂN BẢN BÒ VÔ TÍNH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ NHÂN BẢN BÒ VÔ TÍNH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Hãy cùng lắng nghe PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học – chia sẻ về Công nghệ nhân bản bò vô tính đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện tại Khoa CNSH, Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM thông qua video phỏng vấn với Truyền hình Nhân dân, Báo Nhân dân. 

__________

LNTP