• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức học thuật
CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG KÔNG (HKUST)

CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG KÔNG (HKUST)

  • Thời hạn đăng kí: ngày 17/03/2023
  • Về chương trình: Chương trình Summer Research Program nhắm đến đối tượng là các bạn sinh viên năm 3 có thành tích nổi bậc quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu sau đại học tại Khoa Khoa học thuộc HKUST. Chương trình cho phép các thực tập sinh trải nghiệm cuộc sống nghiên cứu và làm việc với các cố vấn của khoa trong Khoa Khoa học Đời sống hoặc HKUST để thực hiện dự án nghiên cứu
  • Yêu cầu: Sinh viên đại học chuyên ngành Khoa học và các chương trình liên quan, đã hoàn thành 3 năm học (của chương trình cử nhân 4 năm) với điểm trung bình từ 3.2/4.0 (80%) trở lên.

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu hồ sơ ứng tuyển vui lòng truy cập:

  1. Dành cho sinh viên Khoa học Đời sống: https://ust.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5aHsHtoBctLEu58…
  2. Dành cho sinh viên các ngành khác: https://pgsummerprogram.ust.hk/application/…