• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
Mời báo cáo ở phiên toàn thể Hội nghị CNSH toàn quốc 2019

Mời báo cáo ở phiên toàn thể Hội nghị CNSH toàn quốc 2019

Ban thư ký hội nghị CNSH Việt Nam năm 2019 kính mời quý thầy cô giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa CNSH - Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tham gia báo cáo ở phiên toàn thể Hội nghị vào ngày 01/11/2019.

Hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị
- Bước 1: Đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu đăng ký online.
- Bước 2: BTC sẽ gửi xác nhận đăng ký tham dự và cấp “mã số đại biểu” qua email cho đại biểu
- Bước 3: Đại biểu sử dụng “mã số đại biểu” trong suốt kỳ Hội nghị để đặt tên file Báo cáo tóm tắt, Báo cáo toàn văn (nếu có) và đóng các khoản lệ phí.

Thông tin chi tiết: Vui lòng xem thêm tại đường link: http://www.hcmbiotech.com.vn/vi/news/hoi-nghi-cong-nghe-sinh-hoc-toan-quoc-nam-2019/hoi-nghi-cnsh-2019-584.html