Chương trinh LMI Young Scientist Placement Program của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Chương trinh LMI Young Scientist Placement Program của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành cho đối tượng là học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc người mới tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Thông tin chi tiết tại đây: Click here

%d bloggers like this: