• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit năm 2022

THÔNG BÁO: Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit năm 2022. Thông tin cụ thể như sau ??
▫️Mục đích: Chương trình tập trung 110 sinh viên đại diện cho các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc để thảo luận về các chính sách, cơ chế và phương thức hoạt động của quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc
▫️Chủ đề: Carbon Neutrality and ASEAN-Korea Youth
▫️Đơn vị tổ chức: Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Hội đồng Quốc gia các tổ chức Thanh niên Hàn Quốc (NCYOK); Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hàn Quốc (KEPA) và Ban Thư ký AUN.
▫️Thời gian:
Các hoạt động định hướng và thảo luận trước chương trình: tháng 7/2022
Chương trình chính thức: từ ngày 09/8 đến 12/8/2022
▫️Hình thức: Kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp
▫️Chi phí: Chỗ ở, chi phí di chuyển nội địa (nếu có), ăn uống, trang thiết bị họp, kỹ thuật hỗ trợ,…sẽ được đơn vị tổ chức cung cấp trong suốt thời gian diễn ra chương trình chính thức.
?? Cách thức đăng ký tham dự:
– Bước 1: Sinh viên gửi bộ hồ sơ định dạng PDF theo hướng dẫn sau về TT TĐGDQT qua email nbhan@hcmiu.edu.vn với tiêu đề [ASEAN-Korea YS 2022] Họ tên – MSSV. Bộ hồ sơ bao gồm: (1) Đơn đăng ký (mẫu đính kèm); (2) Bản sao trang thông tin hộ chiếu còn hạn ít nhất 12 tháng; (3) Các giấy tờ khác nếu có (bảng điểm, chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu).
Hạn chót nộp hồ sơ: trước 18h00 ngày 14/6/2022
– Bước 2: Sau khi nhà trường rà soát hồ sơ và đồng ý đề cử SV tham dự chương trình, TT TĐGDQT sẽ gửi email hướng dẫn các SV cách nộp hồ sơ cho Ban Thư ký AUN trước ngày 20/6/2022.
– Bước 3: Sinh viên chờ xác nhận và thông báo kết quả từ Ban tổ chức chương trình.
? Thông tin chi tiết: https://drive.google.com/…/1mdmJs1…