• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA CHO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NĂM 2022

CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA CHO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NĂM 2022

Thông báo

CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA CHO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NĂM 2022

(Áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2022 trở đi)

 

Vui lòng xem các file đính kèm

1. Thông báo chuẩn tiếng Anh đầu ra 2022

 

2. Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ

 

3. Quy định trình độ tiếng Anh