• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
HỌC BỔNG NOVALAND 2023

HỌC BỔNG NOVALAND 2023

Tập đoàn NovaLand thông báo tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt của Đại học Quốc gia TP.HCM với […]