• (+84) 028 3724 4270
  • biotech2004.iu@gmail.com
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Cha, con và khoa học

Cha, con và khoa học

Hiện nay, Nguyễn Phương Thảo  (Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM) được xem là một chuyên gia hàng đầu về công nghệ sinh […]

%d bloggers like this: