• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Tin tức
Biochemistry Major: Thực hành Nguyên lý Hóa phân tích

Biochemistry Major: Thực hành Nguyên lý Hóa phân tích

Trong bài viết này, bộ môn Hóa ứng dụng sẽ chia sẻ cùng bạn sinh viên một góc nhìn khái quát về môn học thực hành Nguyên lý Hóa phân tích. Qua bài viết này, bộ môn mong rằng các bạn sẽ phần nào có thể định hướng, lập ra kế hoạch học tập cho môn học trong tương lai.

Thực hành Nguyên lý Hóa phân tích là một trong những môn học nền tảng và quan trọng của ngành Hóa học ứng dụng. Đây được xem là một trong những môn thí nghiệm đầu tiên cung cấp những kiến thức quan trọng về Hóa phân tích nói riêng hay ngành Hóa ứng dụng nói chung. Thông qua những bài giảng thú vị, sinh viên sẽ được rèn luyện những kĩ năng cơ bản của Hóa phân tích như cách sử dụng micro-pipette, thực hành những phương pháp và kĩ thuật chuẩn độ trực tiếp (chuẩn độ axit và bazo), chuẩn độ ngược (định lượng vitamin C), chuẩn độ thay thế và chuẩn độ gián tiếp nhằm xác định thành phần cấu tạo (phân tích định tính) và hàm lượng các chất thành phần (phân tích định lượng) của một mẫu khảo sát (xác định độ cứng của nước). Bên cạnh đó một trong những tính ứng dụng cao của môn học này chính là giúp các bạn có cái nhìn tổng quát cũng như trình bày kết quả thí nghiệm một cách hợp lý và khoa học nhất thông qua ứng dụng xác suất thống kê. Hóa phân tích đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như kỹ năng tốt và linh hoạt trong từng bước thực nghiệm bởi lẽ việc mắc sai lầm trong một bước nhỏ của quá trình sẽ dẫn đến sự sai lệch lớn trong kết quả..

Nguyên lý Hóa phân tích được xem như bước khởi đầu cho hành trình chinh phục Hóa phân tích. Bởi lẽ đây chính là môn học phân tích dụng cụ trước khi bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Hóa phân tích trong khóa học Phân tích công cụ. Hóa phân tích mang đến những cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực như kiểm định và quản lý chất lượng (QA & QC), Khoa học và kỹ thuật môi trường,…