• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu giữa Viện RIKEN – Nhật Bản và trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM về lĩnh vực Công nghệ Sinh Học

Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu giữa Viện RIKEN – Nhật Bản và trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM về lĩnh vực Công nghệ Sinh Học

Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện RIKEN Nhật Bản về thúc đẩy đào tạo sau đại học và nghiên cứu về lĩnh vực Công Nghệ Sinh học. Viện nghiên cứu RIKEN là một Viện nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực đẳng cấp thế giới (World-class institute), vì vậy hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học giữa Khoa Công nghệ Sinh học, trường ĐH Quốc Tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM và Viện RIKEN, Nhật Bản chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tốt trong đào tạo và nghiên cứu cho sinh viên Đại học, Sau Đại học và đội ngũ giảng viên, cũng như sự phát triển của khoa Công nghệ Sinh học trong tương lai. Biên bản ghi nhớ này là kết quả của trên 20 năm làm việc và hợp tác giữa TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học thu65c trường đại học Quốc tế và TS. Atsuo Ogura, Giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn nguồn Sinh học thuộc Viện RIKEN.

Mục đích chính của hợp tác này là:

  1. Tiềm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ đang học tại Khoa Công Nghệ Sinh học của IU.VNU để đóng góp cho sự phát triển giữa RIKEN và IU-VNU, sự phát triển giữa Nhật Bản – Việt Nam, cũng như của thế giới trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.
  2. Các Giáo Sư và các nhà Khoa học của Viện RIKEN sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Công nghệ Sinh học như một giáo sư thỉnh giảng (Visiting Professors).
  3. Các Giáo sư và nhà khoa học của Viện RIKEN sẽ cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh của Khoa Công nghệ Sinh (Ph.D. candidate) với các giảng viên thuộc Khoa Công nghệ Sinh học (Co-supervisor).
  4. Các nghiên cứu sinh được chọn vào chương trình sẽ nhận được học bổng của chính phủ Nhật Bản và có thể làm nghiên cứu tại Viện RIKEN trong 3 năm.